پیش‌روندگی انقلابی ایران به روایت آمار

روندیابی چهل‌ساله نماگرهای مهم فرهنگی اجتماعی اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی

”روندیابی چهل‌ساله نماگرهای مهم فرهنگی اجتماعی اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی“

انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد: کشور را از حالت فلاکت خارج کرد، ملّت را از حالت توسری‌خوری و ذلّت و سرافکندگی خلاص کرد؛ ملّت ما امروز سربلند است و این مهم‌ترین دستاورد برای یک کشور و برای یک ملّت است. [البتّه] از این قبیل زیاد است؛ یک فهرست طولانی وجود دارد، [امّا] همین‌طور که عرض کردم، تبلیغات ما ضعیف است. من توصیه می‌کنم مسئولین نه با زبان مبالغه، نه‌فقط با گزارش زبانی، [بلکه] به‌صورت عملی، به‌صورت هنری، گزارش‌های صحیح درباره‌ی انواع و اقسام پیشرفت‌های کشور را مطرح کنند، تا هم بعضی افرادی که تشکیک می‌کنند و غافل‌اند، خودشان متوجّه بشوند -بعضی هم البتّه غافل نیستند؛ تعمّداً خدشه می‌کنند- هم مردمِ جاهای دیگر بفهمند که انقلاب چه به وجود آورده است.
حضرت امام خامنه‌ای (مدظله)رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت امام خامنه‌ای (مدظله)
گسترش آموزش و پرورش

گسترش آموزش و پرورش

پیشتازی در علم و فناوری

پیشتازی در علم و فناوری

رشد تولید ملی در بخش صنعت و معدن

رشد تولید ملی در بخش صنعت و معدن

منهای خام‌فروشی

منهای خام‌فروشی

بهبود سلامت

بهبود سلامت

رهایی از اقتصاد تک‌محصولی

رهایی از اقتصاد تک‌محصولی

رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

بستن
بستن