”روندیابی چهل‌ساله نماگرهای مهم فرهنگی اجتماعی اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی“

انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد: کشور را از حالت فلاکت خارج کرد، ملّت را از حالت توسری‌خوری و ذلّت و سرافکندگی خلاص کرد؛ ملّت ما امروز سربلند است و این مهم‌ترین دستاورد برای یک کشور و برای یک ملّت است. [البتّه] از این قبیل زیاد است؛ یک فهرست طولانی وجود دارد، [امّا] همین‌طور که عرض کردم، تبلیغات ما ضعیف است. من توصیه می‌کنم مسئولین نه با زبان مبالغه، نه‌فقط با گزارش زبانی، [بلکه] به‌صورت عملی، به‌صورت هنری، گزارش‌های صحیح درباره‌ی انواع و اقسام پیشرفت‌های کشور را مطرح کنند، تا هم بعضی افرادی که تشکیک می‌کنند و غافل‌اند، خودشان متوجّه بشوند -بعضی هم البتّه غافل نیستند؛ تعمّداً خدشه می‌کنند- هم مردمِ جاهای دیگر بفهمند که انقلاب چه به وجود آورده است.
حضرت امام خامنه‌ای (مدظله)رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت امام خامنه‌ای (مدظله)
گسترش آموزش و پرورش

گسترش آموزش و پرورش

پیشتازی در علم و فناوری

پیشتازی در علم و فناوری

رشد تولید ملی در بخش صنعت و معدن

رشد تولید ملی در بخش صنعت و معدن

منهای خام‌فروشی

منهای خام‌فروشی

بهبود سلامت

بهبود سلامت

رهایی از اقتصاد تک‌محصولی

رهایی از اقتصاد تک‌محصولی

رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

بستن
بستن