کتاب « دانشجویان وخط امام (ره)» منتشر شد.

کتاب دانشجویان وخط امام (ره) به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های رویش اندیشه حاصل تلاش جمعی از پزوهشگران اندیشکده برهان است در ۶۰ صفحه و در ۴ فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«مکتب امام خمینی (ره) و اصول آن»، «نگاهی به عناصر اصلی گفتمان انقلاب اسلامی»، … «جنبش دانشجویی در اندیشه امام خمینی(ره)» عناوین فصل های ۴ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «هویت انقلاب اسلامی ایران در درجه نخست و بیش از هر امر دیگری، پیوند یافته با شخصیت و تفکر امام خمینی(ره) است. امام خمینی در مقام رهبر خیزش انقلابی مردم ایران در دوران قبل از وقوع انقلاب و هم چنین رهبر حکومت دینی برآمده از این انقلاب، تأثیری بس عمیق و انکارناپذیر بر جامعۀ معاصر ایران و بلکه جامعۀ جهانی نهاد. این پیوند و اتصال آن چنان است که چنانچه کسی قصد شناخت ایدئولوژی و ماهیت انقلاب اسلامی را داشته باشد، ناگزیر باید تفکر امام خمینی را مطالعه کند.»

نوشته های مشابه

بستن
بستن