کتاب «در کمین انقلاب» منتشر شد.

جریان انحرافی در بوته ی تحلیل انتقادی

این کتاب که از مجموعه کتاب های جریان نگاشت حاصل تلاش جمعی از پزوهشگران اندیشکده برهان است در ۱۹۶ صفحه و در ۱۰ فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«تاملی بر جریان انحراف؛ نفوذ به قلب اسلام»، «چکونه فتنه و جریان انحرافی به یک نقطه رسیدند؟»، … «دیپلماسی جریان انحرافی به کدام سو میرود؟» عناوین فصل های ۱۰ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: « انقلاب الهی پیامبر اعظم (صلی الله علیه واله)، هم در زمان حضور و حیات ظاهری ایشان و هم در زمان پس از رحلت آن حضرت، همواره با خطرها و تهدیدهای گوناگونی روبه رو بوده است، ولی خطرات و تهدیدهای یاد شده در این دو مقطع با یکدیگر تفاوت مهمی دارند. در زمان پیامبر (صلی الله علیه واله)، نبرد و ستیز بر سر اصل «اسلام» و «دیانت» بود، ولی در دوره ی پس از ایشان، درگیری ها و کشمکش ها ماهیتی دیگر یافت و جبهه بندی، درونی شد. این بار، «مذهب» در برابر «مذهب» و «مسلمان» در برابر «مسلمان» ایستاد و دو گونه اسلام، در مقابل یکدیگر، صف آرایی کردند؛ اسلام «ناب» و «راستین» و مبتنی بر «سنت و حیانی نبوی» از یک سو و اسلام «نفاق»، «بدعت» و «اشرافیت» از سوی دیگر. به بیان دیگر، درگیری نخست بر سر «تنزیل» بود و درگیری دیگر بر سر «تأویل»

چالش ها و مخاطره هایی که «انقلاب اسلامی» در مقطع ۳۰ سال گذشته پشت سر نهاده است را می توان در درون همین چارچوب و مفهوم بندی نظری، فهم و تفسیر و تحلیل کرد. صورت و ماهیت حوادث فتنه گون در دو دهه ی اخیر نشان می دهد که انقلاب اسلامی پس از رحلت امام خمینی (ره)، به دوران تازهای از تقابل و تضاد پای نهاده است. به عبارت دیگر، نبرد و جنگ در دو دهه ی اخیر، از جنس کشمکش بر سر «تنزیل» است نه «تأویل».

مطالعه ی خصوصیات دو فتنه سال ۷۸ و سال ۸۸ نشانگر این واقعیت است که آرایی ها و جبهه بندی ها به «درون» نیروهای انقلابی راه یافته است. در یک سو، آن دسته از نیروهای انقلابی قرار دارند که همچنان بر عهد دیرین خود پایبند و پایدار هستند و اجازه نداده اند بدعتهای فکری و متامع دنیوی و اغراض قدرت طلبانه، آنها را در خود فرو ببرد؛ و در سوی دیگر، گروه دیگری از نیروهای انقلابی قرار دارند که دچار «استحاله» و «دگردیسی» شده اند و احوال انفسی آنها سخت «تغییر» کرده است. در این مرحله است که انقلاب «از درون»، صیقل می خورد و پالایش می شود؛ چه بسا اکثریت قاطع مسلمین در جبهه ی باطل قرار داشته باشد و اقلیتی دوازده نفری در کنار علی (ع) و یا اقلیتی ۷۲ نفری در کنار حسین (ع)! و چه تلخی هایی در تاریخ رقم خورد به سبب همین «غفلتها»، «استحاله شدن ها» و «تغییرها»!

در دیده ی اهل تأمل و نظر، امروز نیز زمانه آبستن «فتنه ای دیگر» است؛ فتنه ای که چهره ای متفاوت دارد و رنگ و لعابی خاص. فتنه گران این فتنه ی جدید، نفاق شان بس پیچیده تر و حیله هایشان تودرتوتر است؛ آن گونه که تشخیص و تمیز حق از باطل و سره از ناسره، دشوارتر گشته و یا خواهد شد! گروهی که اکنون در ادبیات رسانه ای، «جریان انحرافی» نام گرفته، مقاصد شوم و ناگواری را در سر می پروراند که شواهد و شنیده ها و گفته های موثق و معتبر، صحت آنها را کاملا تأیید می کند. این بار، غایت چیزی نیست مگر دست اندازی به جوهر و گوهر نظام اسلامی که «ولایت فقیه» است! در سایه ی تلقی و برداشتی کاملا مخدوش، «ولایت فقیه»، موضوعیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد و فردی به عنوان «باب» و دریچه ی ارتباط مستقیم با حضرت ولی عصر (عج) معرفی خواهد شد!!! از آن سو، از هم اکنون، تصرف در شریعت مقدس آغاز شده و «بدعت « و «تفسیر به رأی» در قالب «اباحی گری» و «ولنگاری» دامن زده می شود! «جریان انحرافی»، هم صاحب ایدئولوژی و تفکرى التقاطی و منحرف است و هم، همه ی توان خود را در امتداد دست یابی به قدرت سیاسی و نفوذ بیشتر به درون نظام اسلامی متمرکز کرده است. به همین سبب است که برخی از بزرگان و علمای تیزبین و دوراندیش – از جمله حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی – این جریان را «خطرناک ترین تهدید» برای نظام اسلامی و حتی اسلام دانسته اند.»

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن