کتاب «تجدیدنظرطلبی سکولار» منتشر شد

با توجه به قرارگرفتن در تاریخ دوم خرداد، کتاب تجدیدنظرطلبی سکولار با موضوع بررسی روند تطور و کنش افراطی مدعیان اصلاح‌طلبی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های جریان‌نگاشت و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۱۲۶ صفحه و در ۵ فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«زمینه‌ها و روند شکل‌گیری تجدید نظرطلبی در ایران»، «مبانی نظری تجدیدنظرطلبان»، «از چپ سنتی تا اصلاح‌طلبی سکولار»، «بحران سازی تجدیدنظرطلبان» و «افراط گرایی تجدیدنظرطلبان» عناوین فصل های ۵ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام ولایی و دینی (مردم سالاری دینی) که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی تأکید می‌ورزد، مهم‌ترین دست آورد مدرنیتۀ غربی یعنی دموکراسی و نمادهای آن به چالش کشیده شده و این انقلاب الگوی نوینی را فرا روی کشورهای اسلامی قرار داد. بدین ترتیب جغرافیای اندیشۀ سیاسی را نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان دو قطبی دگرگون ساخت و معامله‌های جهانی را بر هم زد. از این رو، مناسبات مسلط بر نظام جهانی، قدرتمندان و فن سالاران را به مقابله با نظام مردم سالاری دینی، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ناهمخوان با نظم مبتنی بر سلطه جویی کشاند.

از سویی در ساحت اندیشۀ سیاسی برای انقلاب پنج گام وجود دارد:

  1. انقلاب سازی؛ شامل فروپاشی نظام حاکم و پیروزی انقلابیون (نفی و ترد وضع موجود و طرح وضع مطلوب)؛
  2. نظام سازی؛ تصویب قانون اساسی و استقرار نهادهای حاکمیتی (قوای سه‌گانه)؛
  3. دولت سازی؛ حلول مفاهیم ایدئولوژیک و بنیادین نظام در تنۀ اجرایی و پیگیری تحقق آرمان‌ها و هدف‌های آن در داخل و خارج از مرزها و نیز تلاش به منظور جبران کمبودها و کاستی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه؛
  4. جامعه سازی؛ تعریف و تبیین هویت ملی مشترک مبتنی بر نظام ارزشی مردم و سامان دهی نسبت مردم و حکومت؛
  5. تمدن سازی؛ تبلیغ و صدور مفاهیم فرهنگی و هویتی یک جامعه به جهان خارج و هژمون سازی نظام سیاسی در بیرون.

در همین راستا، وارثان و حامیان نظام ظالمانۀ جهانی به رهبری ایالت متحدۀ آمریکا،  تمام اشکال مقابله و تضعیف انقلاب را اعم از براندازی نظام (کودتا، جنگ نامنظم، تجزیه طلبی، ترور و جنگ کلاسیک) و براندازی نرم (ناتوی فرهنگی، انقلاب رنگی) و … را به ایران تحمیل کردند تا بتوانند جلوی سیر تکاملی انقلاب را بگیرند. اما این فعالیت‌های براندازانه برای استکبار حاصلی جز شکست و تحقیر در برنداشت.»

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن