کتاب «ایران و جنبش عدم تعهد» منتشر شد

مداقه‌ای بر شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد

در آستانه سالگرد برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در ایران، کتاب ایران و جنبش عدم تعهد با موضوع مداقه‌ای بر شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه سیاست خارجی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۲۹۴ صفحه از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«بیانات رهبر معظم انقلاب در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد»، «نگرشی تحلیلی-کاربردی بر رژیم عدم تعهد»، … «طرح رفراندوم در سرزمین‌های اشغالی؛ امکان یا امتناع؟» عناوینی چند از فصل‌های این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد، در شهریور ۱۳۹۱، در تهران و آغاز دوره سه ساله ی ریاست ایران بر آن بار دیگر این جنبش، ویژگی ها و کارکردها و چشم انداز آیندۀ آن را در معرض نظر تحلیل گران سیاسی قرار داد. برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران و آغاز ریاست جمهوری اسلامی ایران بر آن در فضای کنونی حاکم بر نظام بین الملل و سیاست جهانی، از جهات گوناگونی، حائز اهمیت بوده و هست.

نخستین مسئله اوضاع در حال تغییر نظام بین الملل و فروپاشی نظام تک قطبی و شکل گیری نظم جدید در جهان است.

مسئله ی دوم پیدایش مسائل جدید و بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در عرصه نظام بین الملل و نیاز به بازتعریف نقش سازمان های بین الملل در مدیریت این وضع جدید است.

مسئله ی سوم بیشتر در ارتباط ایران و جنبش عدم تعهد معنا می یابد، جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در حال مقابله با زورگویی‌های دنیای سلطه به بهانۀ برنامه هسته ای و در اصل به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خودش هست. در منازعۀ ایران و غرب بر سر پروندۀ هسته‌ای جنبش تا کنون از ایران حمایت کرده است؛ اما جمهوری اسلامی در ادامۀ راه به ویژه در ایفای نقش منطقه ای خود، مقابله با تحریم ها و فشارهای غربی و… به پشتیبانی بیشتر جنبش نیاز دارد. از سوی دیگر جنبش هم نیازمند نقش آفرینی بیشتر ایران به عنوان یک کشور غیر متعهد واقعی است.

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن