کتاب «بازگشت به هویّت» منتشر شد

تأملّی نظری بر چیستی انقلاب کبیر اسلامی

کتاب بازگشت به هویّت با موضوع تأملّی نظری بر چیستی انقلاب کبیر اسلامی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه انقلاب اسلامی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۱۰۵صفحه و در ۵ فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«چیستی انقلاب اسلامی»، «ماهیّت اسلامی انقلاب ایران»، «تحریف انقلاب»، «انقلاب کبیر اسلامی، مدرنیته و پست مدرنیته» و «مشروطه و انقلاب اسلامی» عناوین فصل های ۵ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

انقلاب کبیر اسلامی ایران تجلّی تمام تفوّق امر معنا بر امر ماده است. تنها انقلابی که در قرون اخیر حکایت از پیروزی و نصرت فرهنگ بر اقتصاد دارد. ماهیّت انقلاب اسلامی از حیث نظری و عملی پیش‌نمایشی برای شکست نظم تمدّنی غرب محسوب می‌شود و از این حیث هم هویّت می‌سازد و هم هویّت‌های پیشین را که مبتنی بر سوژه انگاری انسانِ اومانیست است به ورطۀ نابودی می‌کشد. انقلاب اسلامی ایران به رهبری ولایت‌فقیه مدل نوینی را در باب امکان ادراک و عمل انسانی در طول ادراک و ارادۀ خداوندی طرح کرده و منجر به دگرگونی تئوری پردازی‌های مقولۀ انقلاب و تغییر معنا دار آن‌ها به توجه به عامل معنویّت در امکان انقلاب شده است.

انقلاب اسلامی ایران بیش از آنکه انقلاب در فرم باشد انقلابی در معنا و عناصر گفتمانی است. کارکرد اصلی انقلاب در این نوع تولید معانی جدید برای الفاظ و مفصل‌بندی آن‌ها بر اساس آرمانی الهی و معنوی است. کشف حقایقی چون مبارزۀ دائمی مستضعفین در برابر مستکبرین، هویّت نوین اسلام انقلابی در برابر نظم تمدّن غرب، آزادی معنوی، عدالت جهانی و… همه از نظام معنایی خبر می‌دهد که مقدّمۀ ساخت دنیایی دیگر برای تمام جهان است.

ویژگی مهم دیگر انقلاب کبیر اسلامی این است که برای اجرای این معانی بلند در حوزۀ نظر باقی نماند و با تشکیل حکومتی چون جمهوری اسلامی، چالشی عملی را برای همۀ تئوری پردازان و مجریان در عالم فراهم کرد. هژمونی استکبار را به چالش کشید و با ایجاد روح امید در ملّت‌ها مقدّمه ای برای تغییر عالم بر اساس عدالت و قسط بنا نمود. بنابراین به آسودگی می‌توان انقلاب اسلامی ایران را مهم‌ترین اتفاق‌نظری و عملی در طول یک هزاره دانست که به مثابهی پلی برای دوران گذر از حکومت ظلمت به حکومت نور در تمام جهان است.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن