کتاب «ابتذال شبهه‌افکنی» منتشر شد

پاسخی به کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور

کتاب ابتذال شبهه‌افکنی با موضوع پاسخی به کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است که در ۷۱ صفحه و در ۶ گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«آیا برای اجتهاد و مرجعیت دورۀ زمانی مشخص لازم است؟»، «آیا مقلد می‌تواند مجتهد باشد؟»، «آیا اشتغال به مشاغل دولتی با اجتهاد منافات دارد؟»، «اختلاف نظر فقهی، دال بر اجتهاد»، «تعابیر امام (ره) حجتی بر اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای» و «عدم تلازم مرجعیت با اجتهاد» عناوین گفتارهای ۶ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

این کتاب در چهار بخش و یک مقدمه تنظیم شده است. با توجه به تصریح خود آقای سروش، که مقدمه چکیدۀ آن چهار بخش است، نیازی به ابطال و رد ادعاهای ایشان که در بخش مقدمه آمده نیست، زیرا عین همین مطالب در بخش‌های چهارگانۀ کتاب آمده است و ابطال و رد آن‌ها موجب ابطال مطالب مقدمه می‌شود.

اما در بخش‌های دیگر کتاب، ادعا با استدلال همراه است که رد ادله، خود سبب به اثبات نرسیدن ادعاست و تمام غرض این نوشتار رسیدن و توجه دادن خوانندگان به این نکته است که همۀ مطالب این کتاب، که معطوف به اثبات ادعای غیرصالح بودن مرجعیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است، صرفاً جز ادعا چیز دیگری نیست، زیرا ایشان استدلالی که قابل اعتنا باشد بر مدعای خود ندارد. بدیهی است که صرف ادعا هیچ مطلبی را اثبات نمی‌کند.

همان‌طوری که اشاره شد، ایشان مطالب کتاب را در چهار فصل به رشتۀ تحریر در آورده‌اند و مباحث هر فصل را در ضمن ابواب و برای مطالب هر باب، مراحلی قرار دادند. در باب اول از فصل اول، چهار نکته گفته‌اند و از این چهار نکته استنباط کرده‌اند که دلیلی و شاهدی بر اجتهاد ایشان تا سال ۱۳۴۷ وجود ندارد.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن