کتاب «نفوذ در خانۀ ملت» منتشر شد

بررسی کارنامۀ تجدیدنظرطلبان افراطی در مجلس ششم

کتاب نفوذ در خانۀ ملت با موضوع بررسی کارنامۀ تجدیدنظرطلبان افراطی در مجلس ششم به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های جریان‌نگاشت و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۶۵ صفحه و در ۴ فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«مجلسی با اولویت‌های غیرمردمی»، «شوالیه‌های مجلس ششم»، «مصونیت و عدم مسئولیت» و «تحصن» عناوین فصل های ۴ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

مجلسی داشتیم که در حال مذاکرات گرم دشوار هسته‌ای در دورانی که رئیس‌جمهور محترم فعلی ما رئیس مذاکرات هسته‌ای بود و داشتند با زحمت، با شدّت حرف میزدند، با طرفهای مقابل مجادله میکردند و درواقع مبارزه میکردند برای اینکه حرف ایران را سبز کنند، در مجلس طرح سه‌فوریّتی آوردند برای اینکه حرف طرف مقابل سبز بشود! همان‌وقت رئیس هیئت مذاکره که رئیس‌جمهور محترم فعلی ما است، گلایه کرد و گفت ما داریم آنجا مبارزه میکنیم، اینجا آقایان دارند طرح به نفع دشمن طرّاحی میکنند؛ خب، اینها نفوذ است؛ اینها چیست؟ [مگر] نفوذ شاخ‌ودم دارد که بعضی تا گفته میشود نفوذ، برآشفته میشوند که آقا، گفتید نفوذ، گفتید نفوذ؟ بله، باید مراقب بود.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن