کتاب «دشمن خانواده» منتشر شد

واکاوی سازوکارها و ابزارهای نظام سلطه در جنگ نرم بر ضد خانواده

کتاب دشمن خانواده با موضوع واکاوی سازوکارها و ابزارهای نظام سلطه در جنگ نرم بر ضد خانواده به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه جنگ نرم و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۱۲۵ صفحه و در ۳ فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«سازوکارهای جنگ نرم در حوزه خانواده»، «ابزارهای جنگ نرم در حوزه خانواده» و «نتیجه‌گیری و راهکارهای مقابله با جنگ نرم در حوزه خانواده» عناوین فصل های ۳ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

خانواده به‌مثابۀ تنها نهاد فطری بشر و اصلی‌ترین رکن جامعه و زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در تاریخ بشر بوده است. ازآنجاکه خانواده قوی‌ترین سنگر در برابر هجوم‌ها و آسیب‌های فرهنگی است، از اهداف اصلی برنامه‌ریزان جنگ نرم به‌شمار می‌رود.

ازاین‌رو ضروری است با تدابیر از پیش اندیشیده‌شده، دامنه و سطح این نوع جنگ و مبانی و ابعاد آن بازشناسی شود؛ چراکه تنها با چنین اقدامی است که می‌توان برای از میان بردن آن گام برداشت. این پژوهش تلاشی برای شناخت چیستی و چگونگی شکل‌گیری، هدف‌ها، ویژگی‌ها و ابعاد جنگ نرم در حوزۀ خانواده است و به بررسی جایگاه خانواده در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. به‌طور قطع، افزایش شناخت و آگاهی محافل و مراکز راهبردی منجر به افزایش هماهنگی، انسجام و هم‌افزایی در مواجهه با این بُعد جنگ نرم خواهد بود.

خانواده تنها نظام اجتماعی است که در همۀ جوامع، از  مذهبی و غیرمذهبی، پذیرفته شده و توسعه یافته است و در جوامع مختلف دارای نقش، پایگاه و منزلت‌های گوناگون است و با اینکه هسته‌ای کوچک از اجتماع است، در حیات اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق‌العاده دارد. خانواده هستۀ اول همۀ سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی است. واحدی است اجتماعی که درعین‌حال خصایص یک نهاد و گروه را واجد است و همۀ نقش‌های مربوط به ۱. ایجاد تمدن، ۲. انتقال مواریث و ۳. رشد و شکوفایی انسانیت، به آن مربوط می‌شود. همۀ سنت‌ها، عقاید، آداب و ویژگی‌های فردی و اجتماعی، از طریق خانواده به نسل جدید منتقل می‌گردد. بر این اساس، در عین مطالعۀ کلی، خانواده باید به چشم یک نهاد و گروه ارادی و نخستین جایگاه رهبری و عضویت فرد نگریسته شود.

خانواده بنیادی‌ترین واحد اجتماع و کانونی مقدس است که در سایۀ پیوند زناشویی دو انسان از دو جنس مخالف پایه‌گذاری می‌گردد و با پیدایش و تولید فرزندان، کامل‌تر می‌شود. خانواده به مفهوم محدود آن عبارت است از یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که فرزندان پدیدآمده از آن‌ها آن را تکمیل می‌کنند. تعریف دیگری خانواده را شامل مجموعه‌ای از افراد می‌داند که با هدف و منافع مشترک زیر سقفی گرد هم می‌آیند. اساس تشکیل خانواده این است که زن و مردی می‌کوشند ارادۀ خود را بر تأسیس آن و قبول تکالیفی که شرع برای آن‌ها معین کرده است، محقق گردانند. بر این اساس، خانواده یک تأسیس حقوقی به حساب خواهد آمد که اعضای آن با رشتۀ خونی باهم پیوند پیدا می‌کنند.

مسئلۀ ازدواج و تشکیل خانواده از مسائل بسیار مهم حیات انسانی و مورد بحث همۀ ادیان و مذاهب و علمای تربیتی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و فلاسفه و صاحبان مکاتب و اندیشه‌هاست. ازدواج راه طبیعی ارضای تمایلات و تلاشی است برای به فعلیت رساندن آن عشق و تمنایی که در نهاد هر انسان به ودیعت نهاده شده است. حق ازدواج در همۀ مذاهب و مکاتب، از حقوق زن و مرد به حساب می‌آید و در اسلام نیز با خواست و تراضی طرفین و آزادی کامل زن و مرد صورت می‌گیرد. به‌دنبال آن، طبعاً حقوق و وظایفی برای طرفین و فرزندانی که از آن‌ها پدید می‌آیند، ایجاد می‌شود.

 

نوشته های مشابه

بستن
بستن