تداوم عزت مندی نظام اسلامی در عملکرد مقام معظم رهبری (3)
پایبندی به اصل عزت مندی؛ رمز تحقق عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون
از اصول مبنایی نظام اسلامی در اندیشه و تفکر حضرت امام و مقام معظم رهبری،‌ اصل «عزت مندی» نظام اسلامی و اقتدار آن است. اصلی که از تعالیم و آموزه های دین اسلام و سیره پیشوایان آن نشأت گرفته و سرلوحه عملکرد رهبران نظام اسلامی از ابتدای قیام تا عصر حاضر قرار گرفته است. پایبندی به این اصل دستاوردهای مهمی را برای ملت ایران و نظام اسلامی به همراه داشته که در زمان حاضر قابل توجه است.

گروه فرهنگی-اجتماعی اندیشکده برهان؛

2. بسط اندیشه استکبارستیزی و ظلم ستیزی در سطح کشورهای جهان
انقلاب اسلامی بر مبنای تعالیم توحیدی و آزادی بخش خود که حکومت الهی را در مقابل حکومت شیطانی دانسته و تشکیل آن را هدف نهایی عنوان می نماید، از همان ابتدا گسترش این اندیشه را در تقابل با اندیشه های استکباری از فروض مسلم دانسته و سعی در ترویج و صدور انقلاب اسلامی به عنوان عامل عزت بخش این نظام منظور نظر قرار داده است. همچنین در این مسیر از تمامی اقدامات و حرکتهایی که در این مسیر شکل گرفته و اقدامات موثری انجام داده اند،‌ حمایت های نرم افزاری و سخت افزاری نموده است. راهبردی که در منظومه فکری و عملی مقام معظم رهبری به خوبی قابل مشاهده و تبیین است. در این رابطه حمایت ها و رهمنمودهای ایشان در رابطه با نهضت «بیداری اسلامی» قابل اشاره است.
 
 
این موج بیداری و نیز شکل گیری نهضتها و گروه های مبارزاتی اسلام گرای ضد نظام سلطه به نحو قابل توجهی در تعامل با اهداف و سیاستهای جهموری اسلامی بوده است و نیز همچنان تداوم دارد؛‌ آنگونه که این تداوم در جریان نهضت مردم مسلمان «بحرین» قابل ملاحظه است. مردمی که از آن زمان تاکنون زیر سایه سنگین فشار و اختناق حکام عرب همچنان ادامه دارد و مردم این کشور سختی ها و فشارها را همچنان تحمل می کنند.
در این زمان در حالیکه از سوی برخی افراد داخل و خارج کشور سعی بر این بود که این جنبش بیداری اسلامی را جنبشی غیر اسلامی و آزادی خواه معرفی نموده و از آن با عنوان «بهار عربی» نام ببرند، مقام معظم رهبری موضع گیری های قابل توجه و هدایتگرانه ای داشته و در رابطه با تاثیر انقلاب ایران بر این نهضت فرمودند: «این حرکت، حرکت ملتهاست؛ حرکت امت اسلامی است؛ حرکت با شعار اسلام است؛ حرکت به سمت اهداف اسلامی است؛ نشان‌دهنده‌ی بیداری عمومی ملتهاست و طبق وعده‌ی الهی، این حرکت قطعاً و یقیناً به پیروزی خواهد رسید»[3] و نیز فرمودند: «اکنون شرایط منطقه و دنیای اسلام بگونه ای ای است که غربیها تصور میکنند از هماوردی با تفکر انقلاب اسلامی عقب مانده اند و بر همین اساس تمام توان خود را به کارگرفته اند تا این عقب ماندگی را جبران کنند. ... درچنین شرایطی حرکت بیداری اسلامی نیز درمنطقه آغاز شد و غربیها که خود راعقب مانده از حرکت تفکر انقلاب اسلامی، میدیدند، با سراسیمگی برای مقابله با بیداری اسلامی واسلام سیاسی وارد میدان شدند.»[4]
در این مسیر، اگر به توصیه ایشان در این جریان بیداری زبدگان و نخبگان ملّتها – چه نخبگان سیاسی،چه نخبگان علمی و دینی – وظائف خود شان را در ست انجام می دادند، آینده‌ی مطلوبی رقم می خورد.[5]اما چون دستگاه‌های دینی به این توصیه ها عمل نکردند و اساسا دستگاه هایی متفرق هستند، این کار استمرار نیافت و بیداری به نتیجه‌ی لازم نرسید[6]و از همان «زمانی که احساس شد در این منطقه حرفهای نو، افکاراسلامی نو، ایستادگی ملّتها، زنده شدن و سرپا شدن ملّتها دارد وجود پیدا میکند،حرکت تفرقه‌آمیز دشمنان بیشتر شد»[7] تا توانستند با شکل دادن گروه های تکفیری، این حرکت عظیم ضدّ استکبارى و ضدّآمریکایى و ضدّاستبدادى را تغییر جهت بدهند و به جنگ بین مسلمانان و به برادرکشى ختم نمایند.[8]
علاوه براین مقام معظم رهبری از تمامی گروه ها و جنبشهای ضد نظام سلطه نیز حمایت نموده و نهادهای وظیفه مند سیاسی در سطح بین المللی همچون وزارت خارجه و رایزینی های فرهنگی و ... را نیز مکلف به اجرای این سیاستها از طریق ابزارهای فرهنگی و رسانه ای نموده اند. توصیه هایی که نتایج و تاثیرات قابل توجهی را در شکل گیری نهضتها و جنبشهای آزادی خواه و ضد استعماری در کشورهای مختلف جهان در آمریکای لاتین،‌ شمال آفریقا،‌ اروپا و حتی کشورهای آسیایی به همراه داشته است. ایشان خود نیز با اقدامی جالب توجه و تامل به نوشتن نامه به جوانان کشورهای غربی اقدام نموده و در این نامه آن را از وضعیت کشورهای تابعه خود آگاه نموده و آنان را به انجام اقدامات موثر توصیه نموده اند.
مجموعه اقداماتی که تحقق عزت مندی نظام اسلامی را از طریق بسط قدرت نرم،‌ باید موفقیت آمیز و موثر دانست.
3. تداوم سیاست راهبردی مقابله با رژیم صهیونیستی
از جمله سیاستهای کلی مبارزاتی حضرت امام (ره) که از ابتدای قیام به صورت آشکار به آن توجه نموده و آن را در رأس اقدامات خود قرار دادند و بعد پیروزی نیز برآن تاکید داشته و آن را از اصول سیاست خارجی و روابط بین المللی نظام اسلامی قرار دادند،‌ مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی و عدم به رسمیت شناختن آن به عنوان حکومتی ناشروع و اعلام آن به عنوان «غده سرطانی» است.
این سیاست راهبردی از سوی مقام معظم رهبری نیز در سالهای گذشته و علی رغم برخی مخالفتها از سوی گروه های سیاسی داخلی، به طور جدی دنبال شده است. این سیاست که توفیقات و پیروزیهای گروه های مقاومت حزب اله لبنان و فلسطینی را نیز به همراه داشته است، موفقیت های قابل ملاحظه و عزت مندی جمهوری اسلامی را در جهان سیاست امروز که جهانی وابسته به نظام سلطه است به همراه داشته و گروه های مبارز با این رژیم را نیز امیدوارتر نموده است. چنانکه امروزه شاهد شکل گیری جریانهای ضد این رژیم در کشورهای مختلف همچون ترکیه و مصر یا حتی در کشورهای آمریکایی و اروپایی هستیم که نماد آشکارتر آن را میتوان در حمایتهای این گروه ها از گروه های حماس و جهاد اسلامی در جنگ 22 روزه و یا در راهپیمایی روز قدس در سراسر جهان مشاهده نمود،‌ مسئله ای که مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی های خود در رابطه با روز قدس بر آن تاکید داشته و آن را مایه عزت مسلمین و نظام اسلامی عنوان نموده اند.
ایشان در این رابطه همواره بر باز پس دادن حق مسلم مردم فلسطین بر تعیین سرنوشت خود و بازگشت همگی آنان به سرزمین خود تاکید نموده و آن را تنها راه حل مسئله فلسطین عنوان نموده اند و هرگونه سازشی را غیر قابل قبول عنوان نموده اند. حتی در اقدامی راهبردی پیش بینی نابودی رژیم صهیونیستی و خواندن نماز جماعت در قدس برای همه مسلمین جهان را اعلام نموده اند. اقدامی که علی رغم فرض تحقق قطعی‌آن،‌ در این زمان پشتوانه ای منطقی برای گروه های مبارز و حمایت از آنان برای رسیدن به هدف و نیز بیان اتحاد جهان اسلام در مسیر تحقق آن است.
ایشان در مسیر این مبارزه حتی از اقدامات فرهنگی و ورزشی که با توجه به سیاست مبارزه با اسرائیل و علی رغم موفقیت ورزشکاران ایرانی تا کنون انجام شده، شخصا حمایت نموده و این ورزشکاران را تشویق نموده اند.
موفقیت این راهبرد در مسیر عزت مندی جمهوری اسلامی در سطح کلان این بوده است که اجرای این راهبرد به خوبی توانسته مانع نفوذ و گسترش سیاستها و برنامه های تهاجمی و سلطه گرانه نظام سلطه به سرکردگی آمریکا و نیز جریان صهیونیستی که آرمان نیل تا فرات و طرح خاورمیانه بزرگ را در سر داشت، شود و این برنامه ها را نه تنها ناکام گذارد،‌ بلکه قدرت جدیدی با سطح نفوذ منطقه ای بسیار بالا به نام جمهوری اسلامی را در منطقه شکل دهد.
چنانکه مقام معظم رهبری در مقابل تهدیدهای بی پایه واساس این رژیم که به خصوص در روند برنامه هسته ای ایران و با طرح حمله نظامی انجام شد نیز موضع گیری های عزت مندانه ای ابراز داشته و این توطئه های فریبکارانه و ادعاهای بی اساس را نه تنها ناکام گذاشتند بلکه قدرت واهی این رژیم را پوچ و بی مقدار قلمداد نموده و این رژیم جعلی را در حد و اندازه‌های دشمنی با ایران ندانستند: «رژیم صهیونیستی در قواره و اندازه‌ای نیست که در صف دشمنان ملت ایران به چشم بیاید. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی، ما را تهدید هم می‌کنند؛ تهدید به حمله‌ نظامی می‌کنند؛ اما به‌ نظرم خودشان هم می‌دانند، و اگر نمی‌دانند، بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند، جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.»[9]
یک روز پس از این سخنرانی، باراک اوباما متحد اصلی اسرائیل که در اردن به سر می‌برد در یک کنفرانس خبری در «امان» با بیان اینکه حل مسئله هسته‌ای ایران با کشورهای غربی از طرق غیرنظامی خواهد بود، صریحا بر عقب‌نشینی غرب از موضع نظامی اشاره کرد و گفت: «بهترین راه در مقابل ایران، دیپلماسی است و ما به فشارها بدون در نظر گرفتن راه حل نظامی ادامه می‌دهیم.» اوباما که در آخرین روز زمستان 91 در سفر به سرزمین‌های اشغالی از مهم بودن امنیت رژیم صهیونیستی برای آمریکا سخن گفته بود در مقابل قاطعیت و صراحت رهبر معظم انقلاب اسلامی با رد نظریه نظامی، موضع ضعف آمریکا و اسرائیل را در قبال ایران آشکار کرد.[10]
این قدرت و عزت مندی حاصل هدایت رهبری فرزانه و شجاع و آینده نگر است که در مکتب انقلاب اسلامی پرورش یافته و همچون امام بزرگوار از هیچ قدرتی ترس و واهمه ای ندارد.
 

.: مطالب وابسته :.


 مطلب شماره 1 :
جایگاه و اهمیت اصل عزت‌مندی در نظام اسلامی (1)
 مطلب شماره 2 :
  تداوم عزت مندی نظام اسلامی در عملکرد مقام معظم رهبری (2)

 مطلب شماره 3 :

 مطلب شماره 4 :

 مطلب شماره 5 :

 

 

پی‌نوشت ها
[1]سایت الف،‌30/10/ 1389، راشد الغنوشی، «درباره حرکت اسلامی النهضه در تونس».
[2]باشگاه خبرنگاران جوان،‌ 24/1/1390
[3]بیانات درحرم مطهر رضوی در آغاز سال ۹۰، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
[4]دیدارائمه‌ی جمعه‌ی سراسرکشور با رهبرانقلاب، ۱۳۹۲/۰۶/۱۸
[5]بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ۱۳۹۲/۱۰/۲۹
[6]دیدارمدیران، مدرسان و طلاب حوزه‌های علمیه استان تهران با رهبرانقلاب، ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
[7]بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
[8]بیانات در دیدار شرکت‌ کنندگان در «کنگره‌ى جهانى‌جریانهاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام»، ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
[9]بیانات در دیدار با مردم در صحن مطهر رضوی، 1/1/1392
[10] به نقل از: https://www.isna.ir/news/94071912267

 

 *گروه فرهنگی-اجتماعی اندیشکده برهان/ انتهای متن|

کد مطلب: 10774  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۴/۶  |  ساعت: ۱۲ : ۱۸

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران