نقش شاه در کودتای 28 مرداد؛
مستند کودتای نیابتی
امروز امری روشن است که کودتای 28 مرداد براساس سناریوهای دستگاه امنیتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود. آنچه در فایل تصویری پیوست به نظر شما می‌رسد، به‌طور مختصر اسنادی را مرور می‌کند که همکاری آمریکا و شاه را نشان می‌دهند. همکاری‌ای که بیانگر تحقیر شدن شاه و سهم‌خواهی آمریکا بود.

اندیشکده برهان؛ بیش از 60 سال از کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد می‌گذرد. تا پیش از این، آمریکا چهره‌ی استعمارگر خود را در ایران نشان نداده بود. سال‌ها و دهه‌ها پیش از این، ایرانیان در تلاش بودند تا با وارد کردن آمریکا به منازعات منطقه‌ای ایران و استفاده از این کشور به‌عنوان نیروی سوم، به‌نوعی در مقابل فزون‌خواهی روس و انگلیس بایستند. نمود روشن این مسئله، حضور یک مستشار مالی به نام مورگان شوستر در ایران عصر قاجار است؛ امری که بعدها و در دوره‌ی رضاشاه با حضور مستشار آمریکایی دیگری به نام آرتور میلسپو ادامه یافت.

 

با وقوع کودتای 28 مرداد، اگرچه دولت وقت ایران آمریکایی شد، اما نگاه بدبینانه به دولت آمریکا در میان ملت ما شکل گرفت. بدبینی‌ای که حتی تا به امروز نیز ادامه دارد. اینجا بود که شکاف دولت و ملت فزونی گرفت و با رخداد 15 خرداد بیشتر شد و می‌دانیم که انقلاب اسلامی نتیجه‌‌ی این شکاف بود.

امروز امری روشن است که کودتای 28 مرداد براساس سناریوهای دستگاه امنیتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود. آنچه در فایل تصویری پیوست به نظر شما می‌رسد، به‌طور مختصر اسنادی را مرور می‌کند که همکاری آمریکا و شاه را نشان می‌دهند. همکاری‌ای که بیانگر تحقیر شدن شاه و سهم‌خواهی آمریکا بود.

 

 

کد مطلب: 9493  |  تاريخ: ۱۳۹۵/۵/۲۸  |  ساعت: ۱۶ : ۴

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران