11095 واکاوی نظریه مترقی مردم‌سالاری دینی کتاب «مردم‌سالاری دینی، مبانی و غیریت‌ها» منتشر شد کتاب مردم‌سالاری دینی، مبانی و غیریت‌ها با موضوع واکاوی نظریه مترقی مردم‌سالاری دینی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl">این کتاب که از مجموعه کتاب های <span>اندیشنامه نظام اسلامی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 76 صفحه و در 3 گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl">&laquo;<span>مردم&zwnj;سالاری دینی و لیبرال دموکراسی&raquo;، &laquo;مردم&zwnj;سالاری دینی در مکتب امام&raquo; و &laquo;جامعه شناسی نظام مردم&zwnj;سالار دینی&raquo; عناوین فصل های 3 گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl">در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: &laquo;<span>تعبیر &laquo;مردم&zwnj;سالاری دینی&raquo; محصول اصطلاح&zwnj;پردازی مقام معظم رهبری در اواخر دهۀ هفتاد و در واکنش به رویکرد سکولار-&zwnj;دمکراتیک جریان اصلاحات بود. این جریان سیاسی، تعبیر و برداشتی غربی (سکولار) از لفظ دموکراسی ارائه و ماهیت ایدئولوژیک انقلاب&zwnj;اسلامی را به نفع آن، مصادره و محدود کرده بود. از این رو، رهبر معظم انقلاب، به این واسطه تلاش کرد تا در برابر رسمیت یافتن الگوی دموکراسی غربی، مانع ایجاد کند</span><span dir="ltr">. </span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ایشان تأکید کردند چون ما نمی&zwnj;توانیم همۀ مفاد و محتوای لفظ &laquo;دموکراسی&raquo; را تضمین کنیم، تلقی خود را در قالب تعبیر &laquo;مردم&zwnj;سالاری دینی&raquo; عرضه می&zwnj;کنیم. البته مردم&zwnj;سالاری دینی مقوله&zwnj;ای اجتماعی -&zwnj;و به صورت خاص، سیاسی&zwnj;- است که از آغاز انقلاب&zwnj;اسلامی، وجود عینی یافته است؛ یعنی نظام جمهوری اسلامی در عمل بدان پایبند بوده، اما در سال&zwnj;های پایانی دهۀ هفتاد و به واسطۀ رهبر معظم انقلاب، وجود مفهومی مستقل و متمایز نیز یافته است؛ چنان که خود ایشان تصریح می&zwnj;کنند که نظریۀ &laquo;مردم&zwnj;سالاری دینی&raquo;، ترجمان و برگردانی از ایدۀ &laquo;جمهوری اسلامی&raquo; است<span dir="ltr">:</span></div><div dir="rtl">&laquo;جمهوری، یعنی مردم&zwnj;سالاری؛ اسلامی، یعنی دینی. بعضی خیال می&zwnj;کنند ما که عنوان مردم&zwnj;سالاری دینی را مطرح کردیم، حرف تازه&zwnj;ای را به میدان آوردیم؛ نه. جمهوری اسلامی یعنی مردم&zwnj;سالاری دینی.&raquo; (حضرت آیت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای، 1380)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">توضیح اینکه مقولات اجتماعی دو نوع وجود دارند: وجود واقعی (عینی)، وجود اعتباری (مفهومی). ممکن است یک مقولۀ اجتماعی، وجود عینی داشته باشد، اما انسان نسبت به آن تنبّه و توجه نداشته و این مقوله در ذهن و نگاه او، اهمیت و برجستگی نیافته و از این رو، برای آن مفهوم&zwnj;پردازی و جعل اصطلاح نکرده باشد<span dir="ltr">.</span></div><div dir="rtl">گفتمان معرفتی و ایدئولوژیک انقلاب&zwnj;اسلامی، نه الگوی نظام سیاسی &laquo;دیکتاتوری&raquo; را برمی&zwnj;تابید و نه الگوی نظام سیاسی &laquo;دموکراسی&raquo; را؛ زیرا هیچ یک از الگوها با هویت اسلامی این انقلاب اجتماعیِ تاریخ&zwnj;ساز انطباق نداشت و نمی&zwnj;توانست بستر را برای حرکت تکاملی آن به سوی آرمان&zwnj;ها و غایاتش فراهم نماید. به این سبب، فراتر از دوگانۀ سکولارِ دیکتاتوری/ دموکراسی، نظریۀ متفاوتی برای نظام&zwnj;سازی دینی ابداع گردید<span dir="ltr">:</span></div><div dir="rtl">&laquo;[مردم&zwnj;سالاری دینی] یک راه سوم است در مقابل دیکتاتوری&zwnj;ها و نظام&zwnj;های مستبد از یک طرف و دموکراسی&zwnj;های دور از معنویت و دین از یک طرف دیگر.&raquo; (همو، 1388) &raquo;</div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734697/"><img alt="مردم&zwnj;سالاری دینی، مبانی و غیریت&zwnj;ها" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Book_Mockup_01.jpg" /></a></span></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734697/"><img alt="دریافت کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/02(1).png" /></a></span></div></div></div><p>&nbsp;</p>