پاسخ به پرسش هایی در باب ولایت فقیه
کتاب «حکومت ولی خدا» منتشر شد
کتاب حکومت ولی خدا با موضوع پاسخ به پرسش هایی در باب ولایت فقیه به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
بررسی و نقد مبانی فکری و عملکرد نهضت آزادی ایران
کتاب «فراز و فرود نهضت آزادی» منتشر شد
کتاب فراز و فرود نهضت آزادی با موضوع بررسی و نقد مبانی فکری و عملکرد نهضت آزادی ایران به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
تبیین مناسبات ایران-آمریکا در منظومه فکری معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری
کتاب «چرا مرگ بر آمریکا؟» منتشر شد
کتاب چرا مرگ بر آمریکا؟ با موضوع تبیین مناسبات ایران-آمریکا در منظومه فکری معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
امکان‌سنجی عبور اقتصاد ایران از خام‌فروشی نفت
کتاب «اقتصاد بدون نفت» منتشر شد
کتاب اقتصاد بدون نفت با موضوع امکان‌سنجی عبور اقتصاد ایران از خام‌فروشی نفت به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
واکاوی نظریه مترقی مردم‌سالاری دینی
کتاب «مردم‌سالاری دینی، مبانی و غیریت‌ها» منتشر شد
کتاب مردم‌سالاری دینی، مبانی و غیریت‌ها با موضوع واکاوی نظریه مترقی مردم‌سالاری دینی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
بازخوانی آراء و نظرات دکتر حسین بشیریه
کتاب «پدرخوانده تجدیدنظرطلبان» منتشر شد
کتاب پدرخوانده تجدیدنظرطلبان با موضوع بازخوانی آراء و نظرات دکتر حسین بشیریه به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
چرایی و مختصات بازتولید گفتمان «عزت و پیشرفت» از کلان گفتمان انقلاب اسلامی
کتاب «گفتمان عزت و پیشرفت» منتشر شد
کتاب « گفتمان عزت و پیشرفت» با موضوع چرایی و مختصات بازتولید گفتمان «عزت و پیشرفت» از کلان گفتمان انقلاب اسلامی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
بازخوانی دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره دولت انقلابی
کتاب «دولت انقلابی باید دولتی کریمه باشد» منتشر شد
کتاب «دولت انقلابی باید دولتی کریمه باشد» با موضوع بازخوانی دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره دولت انقلابی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
نفوذ منطقه‌ای ایران از نگاه اندیشکده‌های غربی
کتاب «ایران در سودای استیلا بر جهان» منتشر شد
کتاب «ایران در سودای استیلای بر جهان» با موضوع نفوذ منطقه‌ای ایران از نگاه اندیشکده‌های غربی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
وضعیت مسئله‌ی تحریم‌ها بعد از گفتگوهای ایران و گروه موسوم به 5+1
کتاب «اندیشمندان و اندیشکده‌های غربی و مسئله‌ی تحریم ایران» منتشر شد.
کتاب «اندیشمندان و اندیشکده‌های غربی و مسئله‌ی تحریم ایران» با موضوع وضعیت مسئله‌ی تحریم‌ها به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
واکاوی مستندِ نگاه به برنامه‌ی هسته‌ای و دریافت نوع برداشت اندیشکده‌ها و استراتژیست‌های غربی از پرونده‌ی ایران
کتاب «اندیشکده‌های غربی و ایران هسته‌ای» منتشر شد
کتاب « اندیشکده‌های غربی و ایران هسته‌ای » با موضوع واکاوی مستندِ نگاه به برنامه‌ی هسته‌ای و دریافت نوع برداشت اندیشکده‌ها و استراتژیست‌های غربی از پرونده‌ی ایران به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
گذری بر ادوار فکری و عملکردی مهدی بازرگان
کتاب «بازرگان بدون روتوش» منتشر شد
کتاب «بازرگان بدون روتوش» با موضوع گذری بر ادوار فکری و عملکردی مهدی بازرگان به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.