جریان انحرافی و اصول‏گراهایی که پیش‌تر در آزمون ولایت‌مداری مردود شده‌اند!
تاریخ‌سازان قرن اخیر ثابت کرده‌اند در همه تصمیم‌گیری‌های خود، کارنامه‏ی عملکرد بزرگان را با شاخص‌ ولایت می‌سنجند و گردبادهای سیاسی که فضا را دگرگون می‌کند و تغییری گذرا را موجب می‌شود، نتوانسته حافظه‏ی تاریخی ایشان را نیز تغییر دهد...
دانلود
جهادِ آتش به اختیار
    جهادِ آتش به اختیار http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10989 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1397/IMAGE636701894975504741.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی»
    ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی» http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10006 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/6-6-1396/IMAGE636395176956729142.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/6-6-1396/FILE636395181056863656.pdf
«برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد
    «برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9811 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/16-2-1396/IMAGE636296823170171131.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران