نقش خواص در شکل گیری واقعه عاشورا
گزاره‌نگار «عبرت های عاشورا»
بیانات در دیدار با فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله (ص) 20/3/1375
درس «ولایت فقیه» آیت‏الله مصباح یزدی، بخش سوم(1)؛
آیا خداوند امر حکومت را به مردم واگذار کرده است؟
با توجه به ضرورت عقلی حکومت، چه دلیلی وجود دارد که خداوند این مسأله را (مثل خیلی از امورات دیگر) بر خود مردم واگذار نکرده باشد و چه ضرورتی وجود دارد که خداوند قوانین حکومتی را بیان و یا مسؤول مجری قوانین را معین کند؟
درس «ولایت فقیه» آیت‏الله مصباح یزدی، بخش دوم(4)؛
آیا کسی می‏تواند جانشین معصوم (ع) باشد؟
یکی از سؤال‏های بنیادین علم سیاست این است که چه کسی باید حاکم و مجری قانون باشد؟ نظریه‏ی سیاسی شیعه، این حق را از آن پیامبر(ص) و امامان شیعه(ع) و در غیاب معصوم (ع)، مختص ولی فقیه می‏داند، اما این استدال از لحاظ عقلی تا چه اندازه قابل قبول است؟
درس «ولایت فقیه» آیت‏الله مصباح یزدی، بخش دوم(3)؛
ولایتِ فقیه، حق است یا تکلیف؟
اگر بپذیریم در زمان غیبت، فقیه واجد شرایط به نیابت از معصوم(ع) حق حاکمیت دارد، این سؤال پیش می‏آید که آیا فقیه، تکلیف هم دارد؟ اگر تکلیف دارد، تکلیف او مطلق است یا مشروط؟
دانلود
جهادِ آتش به اختیار
    جهادِ آتش به اختیار http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10989 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1397/IMAGE636701894975504741.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی»
    ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی» http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10006 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/6-6-1396/IMAGE636395176956729142.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/6-6-1396/FILE636395181056863656.pdf
«برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد
    «برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9811 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/16-2-1396/IMAGE636296823170171131.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران