درس «ولایت فقیه» آیت الله مصباح یزدی، بخش سوم(2)؛
چرا به جای شخص ولی فقیه، شورای فقها نداشته باشیم؟
بعد از قبول اصل ولایت فقیه و این بحث که در زمان غیبت باید آن‏چه اقرب به حکومت معصوم(ع) است، تحقق یابد، این شبهه‏ مطرح می‏شود که لازمه‏ی پذیرفتن این اصل در رأس بودن یک شخص نیست و ممکن است شورای فقها هم موضوعیت داشته باشد!
درس «ولایت فقیه» آیت‏الله مصباح یزدی، بخش سوم(1)؛
آیا خداوند امر حکومت را به مردم واگذار کرده است؟
با توجه به ضرورت عقلی حکومت، چه دلیلی وجود دارد که خداوند این مسأله را (مثل خیلی از امورات دیگر) بر خود مردم واگذار نکرده باشد و چه ضرورتی وجود دارد که خداوند قوانین حکومتی را بیان و یا مسؤول مجری قوانین را معین کند؟
درس «ولایت فقیه» آیت‏الله مصباح یزدی، بخش دوم(4)؛
آیا کسی می‏تواند جانشین معصوم (ع) باشد؟
یکی از سؤال‏های بنیادین علم سیاست این است که چه کسی باید حاکم و مجری قانون باشد؟ نظریه‏ی سیاسی شیعه، این حق را از آن پیامبر(ص) و امامان شیعه(ع) و در غیاب معصوم (ع)، مختص ولی فقیه می‏داند، اما این استدال از لحاظ عقلی تا چه اندازه قابل قبول است؟
دانلود
جهادِ آتش به اختیار
    جهادِ آتش به اختیار http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10989 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1397/IMAGE636701894975504741.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی»
    ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی» http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10006 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/6-6-1396/IMAGE636395176956729142.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/6-6-1396/FILE636395181056863656.pdf
«برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد
    «برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9811 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/16-2-1396/IMAGE636296823170171131.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران