روز: بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

 • رهایی از اقتصاد تک‌محصولی

  ما بعد از اینکه استقلال خود را به دست آوردیم و نفت در اختیار ما قرار گرفت، می‌خواهیم بر حسب اختیار خودمان نفتمان به فروش رود و ارز گرفته و صرف مصالح کشور کنیم. ما از حیث فروش مضایقه‌ای نداریم، لیکن نه مثل فروشی که الان انجام می‌گیرد.  

  بیشتر بخوانید »
 • رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

  ما خواستار یک اقتصاد سالم و غیروابسته هستیم. شاه اقتصاد ایران را فلج کرده است و همۀ مخازن ما را در اختیار شرق و غرب ـ بخصوص امریکا قرار داده است. ما با این مبارزه کرده و هرگز اجازه نمی‌دهیم تا هستی ما را غارت کنند. ما در تمام زمینه‌های اقتصادی یک انقلاب واقعی خواهیم…

  بیشتر بخوانید »
 • پیشتازی در علم و فناوری

  شما متوقع نباشید که همین امروز بتوانید طیّاره درست کنید. میگ درست کنید. البته الآن نمی‌شود، اما مأیوس نباشید از اینکه می‌توانیم درست کنیم. باید بیدار بشوید، بروید دنبال اینکه آن صنایع پیشرفته را خودتان درست بکنید. وقتی این فکر در یک ملتی پیدا شد و این اراده در یک…

  بیشتر بخوانید »
 • منهای خام‌فروشی

  ما چاه‌های نفت را نمی‌بندیم، ولکن چوب حراج هم بر آن نمی‌زنیم. ولی کسی هم نمی‌تواند بر ما تحمیل کند که استفاده کردن ما از نفت، فقط باید از طریق فروش آن به دیگران باشد. چرا ما نتوانیم به جای پول نفت، خود آن را در اقتصاد کشور جا بدهیم.

  بیشتر بخوانید »
 • گسترش آموزش و پرورش

  یکی هم راجع به مبارزه با بی‌سوادی بود و اینها وقتی رفتند معلوم شد که مبارزه‌ای نکردند. بله آن کاری که کردند این است که باسوادی را نگذاشتند ترقی بکند، نه بی‌سوادها را سواددار کردند. … می‌دانم که بی‌سواد زیاد هست. سوادی که می‌گویم یعنی همین سواد خواندن و نوشتن و این چیزها. آن هم…

  بیشتر بخوانید »
 • رشد صنعت و معدن

  در خصوص صنعتی کردن مملکت، کاملاً با این امر موافقیم ولی ما خواستار یک صنعت ملی و مستقل هستیم که در اقتصاد مملکت ادغام شده و همراه با کشاورزی در خدمت مردم قرار گیرد، نه یک صنعت وابسته به خارج بر اساس مونتاژ.

  بیشتر بخوانید »
 • بهبود سلامت

  ما باید خودمان به فکر خودمان باشیم، در هر چیز باید خودمان به فکر خودمان باشیم و می‌توانیم. در امور بهداشتی و بهزیستی و اینها باید خودمان در فکر خودمان باشیم، منتظر نباشیم مثل سابق هی به خارج برویم و از خارج بیاوریم.  

  بیشتر بخوانید »
بستن
بستن