روز: اسفند ۸, ۱۳۹۷

  • سیاست

    مشروعیت و ثبات

    مشروعیت وجه ذهنی نظام سیاسی است و در ارتباط با وجه عینی یا کارآمدی آن قرار دارد. آنچنان که وجوه عینی یعنی کارآمدی و پاسخگویی به نیازها باید روزآمد و تکرار پذیر باشند، وجه ذهنی یعنی مشروعیت نیز همین گونه است. حتی چه بسا وجه ایده و ذهنی نظام به…

    بیشتر بخوانید »
بستن
بستن