روز: مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

  • تاریخ

    اسلام سیاسی؛ واقعیتی که نادیده گرفته شد

    فرضیه‌ی اصلی در یادداشت حاضر این است که اساساً علت کودتای 28 مرداد را نباید صرفاً در مسائل خارجی و همدستی سازمان‌های اطلاعاتیِ کشورهای بیگانه جست‌وجو کرد، بلکه این مسئله به نوعی معلول رویکرد مصدق در قبال نیروهای حامی خود نیز بوده است.

    بیشتر بخوانید »
بستن
بستن